Uutiset

Lisää aikaa aseen osien rekisteröintiin

12.09.2018
Lykkäystä luvassa museoiden ja keräilijöiden aseen osien lakisääteiseen luettelointiin. Viime talvesta asti odotettuja Poliisihallituksen ohjeita ei koskaan tullut ja voimassa olevan lain asettamaa maksuttoman rekisteröinnin takarajaa 1.12.2018 ollaan nyt siirtämässä ensi keväälle.

Eli nyt tehdään aselain muutos siksi kun poliisin sähköinen asiointi viivästyy. Tässä yhteydessä tiedostoa pitävien asekeräilijöiden ja museoiden aseen osien ilmoittelun aikataulun lykkäys on tänään menossa eduskunnan käsittelyyn.

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_110+2018.aspx

"Asekeräilijöitä koskeva hallinnon tarkempi ohjeistus on viivästynyt suunnitellusta aikataulusta. Asekeräilijöiden hakemuksia ja ilmoituksia on tullut poliisilaitosten käsiteltäväksi vain vähäinen määrä elokuuhun 2018 mennessä. Asekeräilijöille säädettyä siirtymäaikaa ehdotetaan pidennettäväksi, jotta asekeräilijöille jäisi kohtuullinen aika toimittaa ohjeistuksen mukaiset hakemukset. Toisaalta siirtymäajan jatkamisella pyrittäisiin ehkäisemään poliisilaitosten ruuhkautuminen hakemusten käsittelyssä. Aselupaa voisi hakea ennen 1 päivänä joulukuuta 2017 hankituille aseille ja aseen osille sekä ilmoituksen tehdä aseen osista maksutta"

Lopun lakitekstissä

"Asekeräilijän, jolla on tämän lain voimaantullessa Poliisihallituksen myöntämä oikeus pitää tiedostoa ampuma-aseista tai hallussaan aseen osia, joiden osalta asekeräilijällä ei ole hallussapitoon oikeuttavaa lupaa, tulee viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2019 hakea näille ampuma-aseille ja aseen osille aselupaa. Jos asekeräilijän oikeus aseen osan hankkimiseen ja hallussapitoon on perustunut siihen, että asekeräilijällä on ollut 19 §:n 1 momentin 2 kohdan mukainen oikeus vastaavista aseen osista kootun ampuma-aseen hallussapitoon, aseen osista tulee tehdä viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2019 70 §:n mukainen ilmoitus poliisille ja esittää pyynnöstä osat."

Seuraamme ja raportoimme tilanteen kehitystä.