Uutiset

SAHS:n lausunto lain voimaantulon aikataulusta

20.08.2018

Suomen Asehistoriallinen Seura antoi lausunnon aselain aikataulumuutoksesta poliisin asetietojärjestelmän viivästyessä. Alla muutospykälän tiivistelmä:


ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ (LUONNOS 18.7.2018)


Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä siten, että ase-elinkeinonharjoittajan yksilöintitietojen ilmoitusvelvollisuutta koskevat ampuma-aselain säännökset tulisivat voimaan kuitenkin vasta 1.__.20__ . Lisäksi ehdotetaan, että sähköistä asiointia koskevia säännöksiä alettaisiin soveltaa uuden asetietojärjestelmän käyttöönoton myötä 1._.20__ lukien.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä joulukuuta 2018.

SAHS:n lausunnon voit ladata luettavaksi PDF-tiedostona klikkaalla tästä.

 

Myös asekauppiaiden liitto on antanut lausunnon esityksestä. Voit ladata sen luettavaksi PDF-tiedostona klikkaamalla tästä