Tervetuloa ase- ja militariakeräilyn maailmaan

Suomen Asehistoriallinen Seura on kansallinen keräilijäjärjestö, joka hyväksyy jäsenikseen asehistorian harrastajia ja yhdistyksiä hakemuksen ja suositusten perusteella.

Jäseneltä ei edellytetä asekeräilijän hyväksyntää.
Hyväksyntää haettaessa poliisiviranomainen laittaa paljon painoa keräilijäyhdistyksen jäsenyydelle. Jäsen voi halutessaan saada opastusta myös hakemuksen laatimiseen.

Seuralla on aseliiketoimintaluvat ja myymme provisiolla huutokaupoissamme niin luvanvaraisia aseita kuin muutakin teemaan kuuluvaa keräilytavaraa.
 
SAHS:n keskeisimpiä tehtäviä on aseharrastajien edunvalvonta. SAHS edustaa Suomea Euroopan asekeräilijöiden edunvalvontajärjestössä FESACissa.

Tulevat tapahtumat

Toivon ja sekasorron aika - Kuopio itsenäisyyden alkuvuosina

06.03.2018 - 03.11.2018
Sisällissodan tapahtumia ja arkielämää Kuopiossa 1917–1925 näyttely Kuopion korttelimuseossa

Ilmavoimamuseossa asenäyttely

11.06.2018 - 01.05.2019
Arne Somersalo -asekokoelmanäyttely Tikkakoskella

Kyynel-radiotarvikkeita huutokaupassa

06.10.2018
Radiohuutokaupassa harvinaista militariaa

Poliisihallituksen asehuutokauppa

15.10.2018
Poliisihallituksen asehuutokauppa Riihimäellä 27.8.2018

Uutiset

Pohjoismaiden keräilijäjärjestöjen tapaaminen Ikaalisissa

16.09.2018
Syksyn Gun Show asemessujen ja huutokaupan yhteydessä SAHS järjesti pohjoismaisten keräilijäjärjestöjen tapaamisen. Paikalla oli myös Fesacin edustus. Juhlaillallisen osanottajakuvasta puuttuvat Suomea lisäksi edustaneet Asehistorian Liiton ja Firearms Unitedin edustajat.

Lisää aikaa aseen osien rekisteröintiin

12.09.2018
Lykkäystä luvassa museoiden ja keräilijöiden aseen osien lakisääteiseen luettelointiin. Viime talvesta asti odotettuja Poliisihallituksen ohjeita ei koskaan tullut ja voimassa olevan lain asettamaa maksuttoman rekisteröinnin takarajaa 1.12.2018 ollaan nyt siirtämässä ensi keväälle.

Ikaalisten huutokauppaluettelo julkaistu

08.09.2018

Ikaalisten huutokaupan (1.9.2018) huutokaupan toteutuneet hinnat on nyt julkaistu.

Linkki huutokaupan sivulle: http://www.suomenasehistoriallinenseura.fi/fi/huutokaupat/syksy-2018/

SAHS:n lausunto lain voimaantulon aikataulusta

20.08.2018

Suomen Asehistoriallinen Seura antoi lausunnon aselain aikataulumuutoksesta poliisin asetietojärjestelmän viivästyessä. Alla muutospykälän tiivistelmä:


ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ (LUONNOS 18.7.2018)


Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä siten, että ase-elinkeinonharjoittajan yksilöintitietojen ilmoitusvelvollisuutta koskevat ampuma-aselain säännökset tulisivat voimaan kuitenkin vasta 1.__.20__ . Lisäksi ehdotetaan, että sähköistä asiointia koskevia säännöksiä alettaisiin soveltaa uuden asetietojärjestelmän käyttöönoton myötä 1._.20__ lukien.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä joulukuuta 2018.

Vuoden 2018 Iittalan ampumakilpailun (5.8.2018) tulokset julkaistu

17.08.2018
Suomen Asehistoriallinen Seura järjesti historiallisten aseiden ampumakilpailut 5.8.2018 Kalvolan ampumaradalla Iittalassa.
Kilpailun tulosluettelot on nyt julkaistu, ja löytyvät täältä.

Asekeräilijöiden osaluettelointi on alkanut

13.08.2018
Sisä-Suomen poliisin lupavalvonta lähetti heinäkuun puolivälissä rekisteröidyille asekeräilijöille ohjekirjeen, jota seurasi ote ampuma-aserekisteristä. Kirjeessä tietojen päivittäminen esitetään keräilijän tehtäväksi ja takarajaksi on asetettu 14. syyskuuta.