Tervetuloa asekeräilyn maailmaan

Asekeräilyllä tarkoitetaan luvanvaraisten ampuma-aseiden ja patruunoiden laillista keräilyharrastusta ja keräilytarkoitukseen luvitetuilla historiallisilla aseilla ampumista harrastus-, kilpailu- ja näytöstarkoituksessa. Asekeräilyluvat myöntää Poliisihallitus hakemuksen ja paikallispoliisin lausunnon perusteella.

Suomen Asehistoriallinen Seura on kansallinen keräilijäjärjestö, joka hyväksyy jäsenikseen asehistorian harrastajia ja yhdistyksiä hakemuksen ja suositusten perusteella. Jäseneltä ei edellytetä asekeräilylupaa.

Asekeräilylupaa haettaessa poliisiviranomainen laittaa paljon painoa keräilijäyhdistyksen jäsenyydelle. Jäsen voi halutessaan saada opastusta myös hakemuksen laatimiseen.

Seuralla on aseliiketoimintaluvat ja myymme provisiolla huutokaupoissamme niin luvanvaraisia aseita kuin muutakin teemaan kuuluvaa keräilytavaraa.

SAHS:n keskeisimpiä tehtäviä on aseharrastajien edunvalvonta.

SAHS edustaa Suomea Euroopan asekeräilijöiden edunvalvontajärjestössä FESACissa.

ALLEKIRJOITA VETOOMUS EU:LLE ASERAJOITUSTEN ESTÄMISEKSI. Klikkaa kuvaa yläpuolella niin allekirjoitussivu avautuu. Oikeassa reunassa on laatikot, joista ylimpään tulee etunimi, seuraavaan sukunimi ja alimpaan sähköpostiosoite. Alapuolella olevassa pudotuslaatikossa pitäisi lukea Finland, jos olet suomalainen jätä se ennalleen, muuten vaihda maa kansalaisuutesi mukaan. Sivusto voi tarjota sen alapuolella paikkakuntaakin, voit muuttaa se oikeaksi kotipaikaksesi jos haluat. Sunnuntaina 22.11. kello 16 allekirjoituksia oli reilu 83 000.

Päivitys tiistaina 28.12. Allekirjoituksia yhteensä 286 000. Lisää tarvitaan!


Tulevat tapahtumat

Tamarms 2016 - esittelemme huutokauppakohteita

21.02.2016
Talven suurimmat asemessut Tampereella

Poliisin asehuutokauppa Riihimäellä

11.03.2016
Poliisihallituksen asehallinto järjestää poliisin haltuun tulleiden aseiden huutokaupan Riihimäellä.

SAHS kevään suurhuutokauppa

01.04.2016
Aseita ja militariaa suurhuutokaupassa Orimattilassa

Arma 2016 asemessut Turussa

10.04.2016
Länsi-Suomen suurimmat ase- ja militariamessut

Poliisin asehuutokauppa Riihimäellä

13.05.2016
Poliisihallituksen asehallinto järjestää poliisin haltuun tulleiden aseiden huutokaupan Riihimäellä.

Historiallisten aseiden ampumakisa Iittalassa 2/2016

07.08.2016
Sunnuntain kilpailu alkaa klo 12.

Poliisin asehuutokauppa Riihimäellä

26.08.2016
Poliisihallituksen asehallinto järjestää poliisin haltuun tulleiden aseiden huutokaupan Riihimäellä.

Gunshow #34 Ikaalisten kylpylässä

03.09.2016
Lauantaina asemessut ja huutokauppa

Poliisin asehuutokauppa Riihimäellä

14.10.2016
Poliisihallituksen asehallinto järjestää poliisin haltuun tulleiden aseiden huutokaupan Riihimäellä.

Poliisin asehuutokauppa Riihimäellä

09.12.2016
Poliisihallituksen asehallinto järjestää poliisin haltuun tulleiden aseiden huutokaupan Riihimäellä.

Uutiset

Päivitys alla olevaan uutiseen komission asekeräilykannasta

04.02.2016
Julkaistu luonnos on hollantilaisten esitys ensi maanantain sisäministeriöiden edustajien tapaamiseen. Sitä ei ole vielä vahvistettu komission lopulliseksi direktiiviesitykseksi mutta siihen on päivitetty esitetyt korjaukset.

Komission tarkennettu ehdotus sallisi sarjatuliaseiden keräilyn maakohtaisesti tulkiten

04.02.2016

Uusi sanamuoto 2.2.2016 julkaistussa direktiivin tarkennetussa versiossa sarjatuliaseista:

"...deaktivoinnista voidaan poiketa kansallisen tai kulttuuriperinnön säilyttämiseksi ja jos voidaan osoittaa ettei säilytystapa uhkaa yleistä järjestystä ja turvallisuutta."

Tämä voitaisiin hyvällä tahdolla tulkita niin, että päätösvastuu sarjatuliaseiden keräilystä siirtyisi kansalliselle tasolle. Varsinkin kun Suomessa on keräilijältä aina edellytetty ettei tämä uhkaa yleistä järjestystä ja turvallisuutta.

MTV3 uutinen asekeräilyyn liittyen 17.1.2016

18.01.2016

MTV3 julkaisi uutisen asekeräilyyn liittyen. Uutiseen haastateltiin seuran varapuheenjohtaja Juhani Jokista.

Linkki uutiseen: klikkaa tästä

Ruotsin oikeusministeriön muistio EU:n asedirektiivistä

27.12.2015
Ruotsin oikeusministeriön mukaan puoli- ja täysautomaattikielto koskettaisi siellä vain hämmästyttävän harvaa aseenomistajaa. Arvion mukaan aseista vain 2000 - 10 000 olisi tämän piirissä (0,1-0,5%). Tosin aserekisteri ei ilmeisesti Ruotsissakaan erittele kaikkia puoliautomaatteja muista kivääreistä.

EU:lta yhtenäiset dekoamismääräykset

19.12.2015

15.12. julkaistiin Euroopan Unionin virallisessa lehdessä velvoittava direktiivi, missä määrätään aseen dekoaminen ja dekoaseen merkitseminen.

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Sitä sovelletaan 8 päivästä huhtikuuta 2016. Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. Tehty Brysselissä 15 päivänä joulukuuta 2015.
 

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Komission jäsen


EU:n asedirektiiviesitys rikkoo UNESCOn periaatteita

18.12.2015
Käsittelyssä oleva asedirektiivin muutosesitys rikkoo vakavasti Unescon yleiskokouksessa 13. lokakuuta 2015 esitettyä ja 17. lokakuuta hyväksyttyä päätöslauselmaa vastaan:

"Suosituksia museoiden ja kokoelmien esiintuomiseksi sekä monipuolisuuden ja yhteiskunnallisen roolin ylläpitämiseksi", tarkemmin liitteessä.